Advertisement
Explosió1.png
Rebelió dels Guerrers de l'Espai
Escenari Planeta Plant
Causes: pla del Rei Vegeta per exterminar els tsufurs aprofitant la transformació en Ōzaru dels guerrers de l'espai amb la lluna plena.
Faccions

- Guerrers de l'Espai

- Tsufurs armats
Comandants
· Rei Vegeta (líder)
· Altres guerrers d'elit
· Rei Tsufur (líder)
· Comandants tsufur
Resultat: Extermini dels tsufurs i dominació del planeta per part dels guerrers de l'espai sota l'autoritat del Rei Vegeta, que reanomena el planeta amb el seu nom.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.